แม่แตง-แก่งกื้ด-ปาย

วันแรก
09.00 น. รับท่านที่จุดนัดหมาย เดินทางเข้าสู่ที่พักแก่งกื้ดโฮมสเตย์
10.00 น. พาท่านนั่งช้างชมธรรมชาติที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับเรียงราย และเขียวขจี
11.00 น. พาท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเมื้องกื้ด และศึกษาสันทางเดินทัพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.00 น. รับประทานอาหารที่ แก่งกื้ดโฮมสเตย์
13.30 น. เดินทางไปยังหมู่บ้าน ห้าชนเผ่า กระเหรียงคอยาว
14.00-16.00 น. พาท่านไปชมวิถีชีวิต เผ่ามูเซอ และชมพระอาทิตย์ตกดิน
16.30 น. เดินทางเข้าที่พักแก่งกื้ดโฮมสเตย์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
06.00 น. รับอรุณเช้ากับกาแฟหอมๆอากาศหนาวที่บริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกและเสียงน้ำแตงไหลกระทบหิน
07.00 น. พาท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอปายระหว่างเส้นทางเข้าปายแวะอุทยานห้วยน้ำดังและจุดชมวิวต่างๆ น้ำตกหมอกฟ้า น้ำพุร้อนโป่งเดือดและ รักจัง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารที่อำเภอปาย
13.00-14.00น. เที่ยวในตัวอำเภอปายสะพานเหล็ก และและคอฟฟี่อินเลิฟ
15.00 น. เดินทางกลับยังแก่งกื้ดโฮมสเตยื อ.แม่แตง
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัศยาสัย

วันที่สาม
06.00 น. รับอรุณเบิกฟ้า กับกาแฟหอมกรุ่น
09.30 น. พาท่านไปสนุกกับการโหนสลิงข้ามภูเขาและแม่น้ำ
12.00 น. กลับเข้าสู่ที่พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาท่านไปยังจุดล่องแก่งท่านจะไดรับความตื่นเต้นกับแก่งน้อยใหญ่และสนุกับการล่องแก่ง
15.00 น. ร่วมกับท่านปลูกต้นไม้คืนสีเขียวให้โลก
15.30 น. ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว
16.00 น. แก่งกื้ดโฮมสเตย์น้อนส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ท่านละ xxxxบาท หนาวนี้เหลือเพียงท่านละxxxxบาท
รวม ค่าที่พัก อาหาร 6 มื้อ ค่าเดินทางในกิจกรรม ค่าไกด์ท้องถิ่น

สิ่งจำเป็น
เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว และรองเท้าสวมสบาย